Smarte løsninger

Våre elbiler er lettkjørte, romslige og enkle å bruke. I tillegg er det fantastisk morsomme biler som byr på en unik kjøreopplevelse. Siden de er helt utslippsfrie, kan du som bruker dekke ditt transportbehov på en miljøvennlig og effektiv måte.

 

Transportsektoren står i dag for omlag 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Bare gjennom å finne løsninger som er miljøvennlige og samfunnsnyttige, samtidig som de er lønnsomme, kan vi bidra til å bremse den negative klimautviklingen og på sikt bidra til å snu den.

 

Elektriske motorer er fire-fem ganger mer energieffektive enn diesel- og bensinmotorer, dette kombinert med at mesteparten av strømmen som selges i Norge er produsert av ren vannkraft, gjør elbilen til et smart og miljøvennlig valg.

 

"Kjøretøyer drevet av elektrisitet har ingen utslipp. De utnytter tilført energi til drift 4 – 5 ganger bedre enn kjøretøy som kjører på fossilt drivstoff eller biodrivstoff. De totale CO2-utslipp er avhengig av hvordan elektrisiteten produseres. Selv om elektrisiteten produseres vha kull gir dette noe lavere CO2-utslipp pr. kjørte kilometer sammenlignet med kjøretøy med forbrenningsmotor. Årsaken er elektormotorens høye energieffektivitet" (www.transnova.no).

 

"Ettersom vi har ekspandert veldig den siste tiden og det faktum at vi er bevisst på miljøet, gjorde at vi anvendte vi elbiler fra Moving City da vi byttet kontorer. En løsning som kjentes naturlig ut og som vi var veldig fornøyde med" (LeoVegas).

Elbiler er miljøvennlig:

 • Elbiler har 0 utslipp
 • Elmotoren benytter ca 80 % av energien til framdrift (mot bensinmotoren som benytter kun 15 %)
 • Elmotoren trekker ikke energi når den går på tomgang.
 • Elmotoren har meget lavt støynivå.

 

Fordeler med å ha elbil:

 • Elbiler betaler kun 390 kr i årsavgift
 • Elbiler kan kjøre i kollektivfeltet
 • Elbiler har en rekke reserverte parkeringsplasser med mulighet for lading
 • Elbiler har fritak for parkeringsavgift på offentlig regulerte plasser
 • Elbiler er fritatt for å betale bompenger
 • Elbiler har gratis billett på ferger på riksvei
 • Satsen for tjenestereiser med elbil benyttes en sats på kr 4,0 (mot 3,5 for bensin / diesel bil)
 • Man benytter kun 50 % av beregningsgrunnlaget for firmabilbeskatning for elbiler.

 

 


Klimaet i fare

En innføring i de siste rapportene fra FN`s klimapanel.

 

Hvor mye er din tid verdt?

Nyheter
04.10.2011 Tesla Modell S - er avduket
De førtse bildene er offentliggjort


03.10.2011 Vi gratulerer NHO Innlandet
NHO Innlandet valgte iMiEV


16.09.2011 Mobilitetsuka 2011
Mobilietsuken som arrangeres fra 16. til 22. september fokuserer i år på energiforbruk knyttet til transport